سخـــــن عشـــــق

. سخن عشـق ِ تو بی آن که برآید به زبـانم/ رنگ ِ رخسـاره خبر می دهد از سرِّ نهـانم /گـاه گویم که بنالـم ز پریشانی حـالم/ بـاز گویم که عیانست چه حاجت به بیـانم! . .

سخـــــن عشـــــق

. سخن عشـق ِ تو بی آن که برآید به زبـانم/ رنگ ِ رخسـاره خبر می دهد از سرِّ نهـانم /گـاه گویم که بنالـم ز پریشانی حـالم/ بـاز گویم که عیانست چه حاجت به بیـانم! . .

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

شخصى از قاهره شترى را اجاره کرد تا به منطقه عبّاسیه برود. او بر شتر سوار شد و صاحب شتر افسار شتر را گرفته و مسافر را مى برد. در مسیر راه، شتربان زیر لب و گاهى هم بلند مسافر را مسخره مى کرد و چون او را مردى غریب و تنها و محتاج یافته بود، همگام با حرکت شتر به جسارتهاى خود ادامه مى داد. در مسیر راه شخصى این صحنه را دید و به مسافر گفت: آیا مى دانى و مى شنوى که شتربان چه مى گوید؟ گفت: بلى! پرسید: پس چرا از خود عکس العملى نشان نمى دهى؟ گفتاگر او مرا به عباسیه مى رساند و مسیر راه درست است، این حرفها مهم نیست، هرچه              مى خواهد بگوید . 
در سوره مطفّفین( سوره مطفّفین، آیه 29 - 32.) مى خوانیم که مجرمان، مؤمنان را به شکلهاى مختلف تحقیر مى کنند
1-
پیوسته به آنها مى خندند: «اِنّ الّذین أجرَموا کانوا من الّذین آمنوا یَضحکون» 
2-
هر گاه از کنار آنها عبور مى کنند، غمزه مى آیند و چشمک مى زنند: «و اذا مَرّوا بهم یَتَغامزون» 
3-
همین که به سوى دار و دسته خود بر مى گردند، پشت سر مؤمنان فکاهى و طنز مى گویند: «و اذا انقَلبوا الى اهلِهم اِنقَلبوا فَکِهین» 
4-
هنگامى که مؤمنان را مى بینند، مى گویند: اینها منحرفند: «و اذا راوهم قالوا انّ هؤلاء لضالّون» 
امّا مؤمنان استقامت کرده و از راه خود دست بر نمى دارند. قرآن در ادامه مى فرماید
روزى خواهد آمد که مؤمنان، به کفار خواهند خندید. «فالیوم الّذین آمنوا من الکفار یَضحکون»(سوره مطفّفین، آیه 34.)

"
تمثیلات استاد قرائتی"

۹ نظر ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۵۴
مهران شیخی