سخـــــن عشـــــق

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند

سخـــــن عشـــــق

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند

سخـــــن عشـــــق

لایقت نیستم
این را از علایقم
فهمیده ام

۱۲
تیر

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، به کارگاه ساخت و ساز سر زد تا بر کارها نظارت کند.  ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ  نگاهی به پایین انداخت و ﮐﺎﺭﮔﺮی که با او کار داشت را پیدا کرد. ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭ را ﺻﺪﺍ زد ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمی شود. ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ، یک اسکناس 5 هزار تومانی به پایین می‌اندازد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کند. ﮐﺎﺭﮔﺮ اسکناس ﺭا ﺑﺮمی‌دارد ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ می‌گذارد ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند مشغول کارش می‌شود. ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ اسکناس 10هزار تومانی ﻣﯿﻔﺮستد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند پول را در جیبش می‌گذارد. ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺭا می‌اندازد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ برخورد می‌کند.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ می‌کند ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ می‌کند ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ کارش را به او می‌گوید.

قصه زندگی ما آدم ها هم دقیقا همین است .

خیلی وقت ها خدا از آن بالا ما را صدا می زند و چون نمیشنویم ، برایمان هدیه هایی می فرستد تا بالا را نگاه کنیم . اما ما مثل آن کارگر فرصت طلب هدیه ها را بر میداریم، بی آنکه نگاهی به بالا بیندازیم .

آنقدر این اتفاق تکرار می شود ، تا اینکه خدا اینبار یک اتفاق بد کوچک برایمان می فرستد تا حواسمان را بیشتر جمع کنیم و رسمان را به بالا بچرخانیم  و یاد خدا باشیم . 

حواسمان را جمع کنیم ، قدر نعمت هایمان را بدانیم مخصوصا حالا که در ماه خدا قرار داریم 

رمضان بر همگی شما مبارک پ ن : ببخشید بعد از چند روز گذشتن از ماه مبارک این مطلبو گذاشتم واقعا وقت نبود 

از همه التماس دعا دارم 

یا حق

  • مهران شیخی
۲۳
خرداد

                                     ویژه برو بچه های بسیج دانشجویی 


   


  • مهران شیخی
۰۴
خرداد

انتقاد

انتقاد معنایش چیست؟ انتقاد اگر معنایش عیبجویی است، این نه چیز خوبی است، نه خیلی هنر زیادی میخواهد، نه خیلی اطّلاعات میخواهد؛ بلکه انسان با بیاطّلاعی، بهتر هم میتواند انتقاد کند؛ کمااینکه الان این مطالبی که شما گفتید، خیلیهایش اصلاً درست نیست؛ یعنی پیداست که شما اطّلاعاتتان ضعیف است. البته ما در این زمینه، عیب اطّلاعرسانی داریم. نقد، یعنی عیارسنجی؛ یعنی یک چیز خوب را آدم ببیند که خوب است، یک چیز بد را ببیند که بد است. اگر این شد، آن وقت نقاط خوب را که دید، با نقاط بد جمعبندی میکند، آنگاه از جمعبندی باید دید چه حاصل میشود.

  • مهران شیخی
۳۰
ارديبهشت

شخصى از قاهره شترى را اجاره کرد تا به منطقه عبّاسیه برود. او بر شتر سوار شد و صاحب شتر افسار شتر را گرفته و مسافر را مى برد. در مسیر راه، شتربان زیر لب و گاهى هم بلند مسافر را مسخره مى کرد و چون او را مردى غریب و تنها و محتاج یافته بود، همگام با حرکت شتر به جسارتهاى خود ادامه مى داد. در مسیر راه شخصى این صحنه را دید و به مسافر گفت: آیا مى دانى و مى شنوى که شتربان چه مى گوید؟ گفت: بلى! پرسید: پس چرا از خود عکس العملى نشان نمى دهى؟ گفتاگر او مرا به عباسیه مى رساند و مسیر راه درست است، این حرفها مهم نیست، هرچه              مى خواهد بگوید . 
در سوره مطفّفین( سوره مطفّفین، آیه 29 - 32.) مى خوانیم که مجرمان، مؤمنان را به شکلهاى مختلف تحقیر مى کنند
1-
پیوسته به آنها مى خندند: «اِنّ الّذین أجرَموا کانوا من الّذین آمنوا یَضحکون» 
2-
هر گاه از کنار آنها عبور مى کنند، غمزه مى آیند و چشمک مى زنند: «و اذا مَرّوا بهم یَتَغامزون» 
3-
همین که به سوى دار و دسته خود بر مى گردند، پشت سر مؤمنان فکاهى و طنز مى گویند: «و اذا انقَلبوا الى اهلِهم اِنقَلبوا فَکِهین» 
4-
هنگامى که مؤمنان را مى بینند، مى گویند: اینها منحرفند: «و اذا راوهم قالوا انّ هؤلاء لضالّون» 
امّا مؤمنان استقامت کرده و از راه خود دست بر نمى دارند. قرآن در ادامه مى فرماید
روزى خواهد آمد که مؤمنان، به کفار خواهند خندید. «فالیوم الّذین آمنوا من الکفار یَضحکون»(سوره مطفّفین، آیه 34.)

"
تمثیلات استاد قرائتی"

  • مهران شیخی
۳۱
فروردين

روز مادر هم گذشت و مثل همیشه خیلی جاها دیدیم و شنیدیم که از مادرانی یاد شد که یا از بین ما رفته اند و یا پیر و سالخورده شده اند !

اما به راستی چرا شهر من بوی مادر نمی دهد؟؟؟

شهر من بوی مادر نمیدهد ، چرا که خانواده ها ملاک هایشان برای ازدواج دخترانشان بجای شخصیت جوان ،پول او  است،انگار که دختر را به پول او می دهند !

شهر من بوی مادر نمی دهد ،چرا که سن ازدواج در دختر ها به 26 سال رسیده است !

شهر من بوی مادر نمی دهد ، چرا که خیلی از دختر های شهر من پاکی چادر زهرا از یادشان رفته است!

شهر من بوی مادر نمی دهد، چرا که خیلی از دختران شهر من با تبلیغ غلط فیلم سازان صدا و سیما دیگر قصد ازدواج ندارد و می خواهند ادامه تحصیل بدهند!

شهر من بوی مادر نمی دهد ، چرا که نامردمانی گفتند آن کس که میخواهد جمعیت زیاد شود خودش نان آنها را بدهد!

شهر من بوی مادر نمی دهد ، چرا که  نگاه غربی، برنگاه اسلامی چیره شده است . در نگاه غربی که برخاسته از تفکر و اندیشه‌ی غربی است، رابطه‌ی زن و مرد در تمامی نهادهای اجتماعی یک رابطه‌ی مبتنی بر قدرت است. اما در نگاه اسلامی، رابطه‌ی زن و مرد‌ دیگر رابطه‌ی قدرت نیست. در قرآن رابطه‌ی زوجیت زن و مرد با تعبیر «مودّت» به کار رفته است. فراتر از این رابطه نیز بین مردان و زنان محرم و نامحرم یک نوع رابطه‌ی خاصی وجود دارد؛ یعنی زن در نگاه اسلامی عزت ویژه‌ای دارد.

شهر من بوی مادر نمی دهد، چراکه برنامه ریزان کلان وقتی های و هوی دخترکان و نشاط جوانان را می بینند فراموش می کنند مادری، سنگینترین ماموریت هستی، یعنی تربیت انسان باید بر عهده آنها باشد .

شهر من بوی مادر نمیدهد، چرا که به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی مدت 18 ماه از میان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به کار، 47 هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان اخراج شده اند!

شهر من بوی مادر نمی دهد ، چرا که سال هاست فقط اسمی از طرح  بیمه زنان خانه‌دار که از سال 1381 مطرح شد همچنان در انتظار بودجه مانده است.

شهر من بوی مادر نمیدهد ، چرا که  ...(تو بنویس چرا ...؟)

  • مهران شیخی
۲۳
فروردين

بالاخره ما هم یارانه بگیر شدیم . اما یک سوال ذهن مارا مشغول کرده گرچه ما مجرد(!!!)هستیم و این چیزها به ما نیامده اما در زمان ثبت نام دیدم که برای ثبت‌نام یارانه درآمد زنان شاغل نیز به عنوان یکی از آیتم‌ها در فرم مورد نظر لحاظ شده است به صورت درآمد کل خانواده در حالی که درآمد زن متعلق به خودش است!!!

در اسلام به ما یاد دادن درآمد خانم ها برای خودشان است و خرج زندگی به عهده مرد خانه است !!!

سازمان هدفمندی یارانه‌ها چند وقت پیش اعلام کرده بود  که معیار دریافت یارانه خانواده‌ها درآمد سرپرست خانوار است، این در حالی است که در فرم لحاظ شده برای ثبت‌نام نه تنها درآمد زن بلکه تمام خانواده باید لحاظ شود !

در دوران روحانی مچکریم یک سوال دیگر از رییس جمهور داریم

برای انصراف از یارانه ها که پیش  علما رفتید و اون بندگان خدا را وارد میدان کردید آیا نمی شد راجع به این مسائل هم سوالی بپرسید؟؟؟

حتما حقوقدانم هم نیستتید و خودتون عالمید...

  • مهران شیخی
۱۳
فروردين

دولت مردم را چی فرض کرده آیا؟

مردم را تشویق به انصراف از چه چیزی میکنند؟

1.هنوز مشخص نیست که میزان مبلغ یارانه ای که قرار است به مردم داده شود چقدر است

2.مشخص نیست که این یارانه در چه قالبی قرار است داده شود (نقدی یا جنسی!)

3.مشخص نیست که سطح عمومی قیمت ها و مخصوصا قیمت های تاثیرگذار مانند حامل های انرژی و... به چه میزان افزایش خواهد داشت

4.مشخص نیست که در صورت انصراف آیا راه بازگشت وجود دارد یا خیر

5.مشخص نیست که چه تسهیلات یا حداقل چه تشویقی برای کسانی که انصراف میدهند در نظر گرفته شده

6.این امکان که یک خانواده مثلا چهار نفری بتواند مثلا از ده یا پنجاه درصد یارانه انصراف دهد تمهید نشده 

و ده ها ابهام دیگر ....


با این وضعیت دولت،مجلس، صدا و سیما و... چگونه انتظار دارند مردم با آگاهی از دریافت یارانه انصراف دهند؟

ابهامی که در این ایام شاهد هستیم چه در زمینه توافق هسته ای و چه در خصوص یارانه ها نشانگر وجود شکاف بزرگی میان ملت و دولت و همچنین غریبه بودن مردم است.

  • مهران شیخی
۱۲
فروردين

 

در حدیثى از امام صادق (علیه‏السلام‏) مى‏خوانیم : المسلم اخو المسلم ، لا یظلمه ، و لا یخذله ، و لا یخوفه ، و یحق على المسلم الاجتهاد فى التواصل ، و التعاون على التعاطف ، و المواساة لاهل الحاجة ، و تعاطف بعضهم على بعض ، حتى تکونوا کما امرکم الله عز و جل : رحماء بینکم ، متراحمین ، مغتمین لما غاب عنکم من امرهم ، على ما مضى علیه معشر الانصار على عهد رسول الله (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) :

 مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمى‏کند ، تنهایش نمى‏گذارد ، تهدیدش نمى‏کند ، و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پیوند و تعاون و محبت و مواسات با نیازمندان کوشش کند ، و نسبت به یکدیگر مهربان باشند ، تا مطابق گفته خداوند رحماء بینهم نسبت به یکدیگر با محبت رفتار کنید ، و حتى در غیاب آنها نسبت به امورشان دلسوزى کنید ، آنگونه که انصار در عصر رسول الله بودند .

منبع: تفسیر نمونه

ذیل آیه آخر سوره فتح

 

پ ن : خیلی با خودم کلنجار رفتم که بعد این بحث های قبل تو این پست چی بنویسم که به کسی بر نخوره و به این حدیث اکتفا کردم  !

پ ن 1: من خودمم تو این مسئله گیرم! 

  • مهران شیخی
۱۸
اسفند

نگرانی از مسئله فرهنگ مسئله جدیدی نیست  که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند بلکه ایشان سالهاست نگران مسئله فرهنگ هستند ، این روزها بازار فرهنگ فروشی داغه داغ شده است و به همین علت بازهم آقا برای بار چندم اشاره به آن کردند .

متاسفانه باز هم مثل همیشه عده ای از جمله مسئولان شروع کردن به تفسیر به رای این گفته در صورتی که باید به آنها گفت حضرت آقا این حرف را نزده اند که شما موضوع جدید سخنرانی پیدا کنید !

بلکه این نکته مطرح شده تاحرکت در شما ایجاد شود و پیگیر این مسئله باشید .

شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که در طول زمان به یک مجموعه فرهنگی بدل شده و از جایگاه اتاق فکر به قدری فاصله گرفته است و این روزها کارش کارهای دانشگاه ها و روسای دانشگاه ها متمرکز شده بود که به برکت این دولت این کارش هم با توجه به اقدامات وزیر علوم بی نتیجه مانده است، یعنی آن عملکرد حاشیهای هم که وجود داشت، از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شده است.

نکتهای که نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که وقتی حضرت آقا فرمایشی را ابلاغ میکنند، مسئولان سریع به دنبال آن هستند که سهم خودشان در یک گفتگو بیان کنند و توپ را در زمین دیگری بیاندازند. مثلا آقای رئیس جمهور می گوید: بخشی از نهادهای فرهنگی به دست کسانی است که مستقیما زیر نظر دولت نیستند؛ در حالی که همین حالا در مجموعه ای که زیر نظر دولت است، مشکلات و آسیب های فراوان دارند. وقتی بخش های زیرنظر دولت به درستی عمل نمی کنند، اگر نهادهای دیگر را هم در اختیار دولت قرار دهیم، همین شرایط نامطلوب رخ می دهد! یعنی همین بلایی که در وزارت ارشاد بر سر قسمت های فرهنگی می آوریم، سر باقی قسمت ها هم خواهد آمد.در صورتی که قسمت های دیگر هم کار خودشان را به درستی انجام نمی دهند .

وزیر ارشاد مملکت هم که حالا یا خواسته یا ناخواسته دارد جوری القاء می کند که انگار صحبت های رهبری در مورد فرهنگ فقط جز دغدغه های ایشان است .مثلا می گویند باید به دغدغه های مقام معظم رهبری رسیدگی شود. این فرمایشات حضرت آقا  دغدغه شخصی ایشان نیست که وزارتیها مدام میگویند باید دغدغه های مقام معظم رهبری را ملاحظه کرد ! اینها دغدغههای نظام جمهوری اسلامی و عامه مردم استاینها تفکرات مبنایی انقلاب است! امیدواریم اینگونه برخوردها از روی نادانی و جهل باشد و نه از روی تزویر.

کجایند جوانان انقلابی تا انقلابی در فرهنگ به پا کنند؟!!

  • مهران شیخی
۱۸
اسفند

یکی از مشکلاتی که از ابتدای ظهور دولت جدید در عرصه حاکمیت جمهوری اسلامی بروز یافت، عدم تبیین دقیق مفهوم «اعتدال» پیش از انتخابات بود. نه متفکری به عنوان مبدع و طراح «سیاست اعتدالی»، «فرهنگ اعتدالی» یا حتی «اقتصاد اعتدالی» به نخبگان جامعه معرفی شد و نه حتی به‌رغم گذشت 6 ماه از آغاز دوران به اصطلاح «اعتدالیون» نظریه جامعی در این زمینه مطرح شده است.
اتفاقا بسیاری از متفکران عصر حاضر شعار اعتدال را به جهت توخالی بودن این مفهوم و مطرح‌شدن آن از جانب برخی از افراطی‌ترین احزاب بدسابقه در عرصه سیاست کشور ضربه‌پذیر‌ترین منطقه حساس دولت فعلی خوانده‌اند.
با صحبت‌های روز گذشته شخص رئیس‌جمهور محترم که نشان از «فرافکنی» گسترده در پاسخ به انتقادات مطرح شده توسط مراجع، علما و خبرگان فقیه جامعه درباره مساله مهم «انحرافات فرهنگی» بروز یافته در زیرمجموعه دولت داشت، بی‌مایگی تئوری بی‌پشتوانه اعتدال بیش از پیش آشکار شد. نکته اینجاست که گلایه‌های روحانی درباره اینکه «عرصه فرهنگ» دست وزیر نیست و سایرین بودجه می‌گیرند و پاسخگو نیستند، قرابت نزدیکی با غرغرهای احمدی‌نژاد در کنفرانس مطبوعاتی مشهوری داشت که حقیقتا به عقده‌گشایی سران جریان انحراف از نظام به واسطه اجرا نشدن طرح‌های این جریان نزدیک‌تر بود! احمدی‌نژاد اگر چه از دوقطبی «اعتدال و افراط» بهره نمی‌برد اما به وضوح نزدیکان جریان انحراف، سایرینی که به نقشه‌های شوم آنها در حوزه فرهنگ و سیاست پی برده بودند را «تکفیری» لقب می‌دادند. نهایت این جریان خزنده بی‌سر، اکنون به آنجا رسیده که «ضدیت با روحانیت» را فریاد می‌زند و مراجع را به عنوان نگاهبانان چارچوب شریعت و فقه اسلامی سدی در برابر طرح شیعه لندنی می‌خواند.
اکنون سوال این است که گشاداندیشی احمدی‌نژاد در حوزه فرهنگ که به‌زعم جریان فعلی «افراطی» نام گرفته بود چگونه در دولت فعلی نیز به نام «اعتدال» ترویج می‌شود؟ کسی شک ندارد که یکی از مهم‌ترین علل بیزاری جامعه از دولت پرکار و مردمی احمدی‌نژاد در دو سال آخر مقابله جدی گروهی از مریدان و سران جریان انحراف با پاسداران فقه و سنت نبوی بود. حال چطور دولت جدید که با شعار «آشتی با روحانیت اصیل انقلاب» پا به عرصه گذاشته در برابر نهیب بموقع مراجع و خبرگان جامعه اسلامی دم از «اعتدال فرهنگی» می‌زند و قصور وزیر خود را به پای دیگران می‌نویسد؟ این چه اعتدالی است که مسیر آن عینا مشابه «افراط‌گرایان» ضدروحانیت است؟!
مفهوم رحمانیت حقیقی در اسلام پیش از این توسط نخبگان شریعت به صورت وسیع تبیین شده است. اما این مفهوم عجیب و ناشنیده‌ای که از «اسلام رحمانی» برداشت می‌شود و در دامنه گشاد و بی‌حد و مرز آن از فتنه‌گران آشوب‌طلب خروج کرده بر ضد نظام اسلامی تا جسارت‌کنندگان به عاشورای حسینی در سایه‌سار قدرت به آرامش می‌رسند و اعلام پیروزی می‌کنند از کجا سرچشمه گرفته است؟ این چه «اسلام اعتدالی» است که جریان سکولار ضددین را برادرانه در آغوش می‌گیرد و پس از تذکر جدی متدینین و عقلا و حکما، تلاش می‌کند مرزهای تعادل را تا لندن و لس‌آنجلس تعریض کند؟ عجیب است که این «بازاندیشی» بی‌قانون که از بارزه‌های تبیین‌شده‌‌اش دوستی با اغیار نیز هست به تفکر جریان انحراف تا این اندازه نزدیک است! اتفاقا همین اقلیت سخیف نیز رسانه‌های منتقد را «تکفیری» و «صهیونیست» می‌خواندند و مرتب از ضرورت باز‌شدن فضای فرهنگ و رسانه برای مطرح‌شدن ایده‌ها و اندیشه‌های بهاری سخن می‌راندند!  
آقای رئیس‌جمهور! بیایید در جلسه‌ای جدی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علت‌های ابراز ناراحتی و نگرانی مراجع و نخبگان جامعه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصصی آقای جنتی را بررسی کنید. بالاخره نمی‌شود با جامعه روحانیت انقلابی نیز با دسته‌بندی حزبی و خدای ناکرده «افراطی و اعتدالی» برخورد کنیم! اگر مراجع از ابهامات متعدد موجود در توافقنامه ژنو ابراز نگرانی می‌کنند کم‌اهمیت جلوه دهیم. یا آنگاه که روزنامه منتسب به اعتدال در پنجمین شماره خود دولت را ادامه راه گروهک منحله و ضد اسلامی «آزادی» می‌خواند و داد ریش‌سپیدان کمربسته اسلام حقیقی را با «غیرانسانی خواندن قانون شرع» درمی‌آورد همگان را دعوت به «بی‌غیرتی» کنیم!
به قول حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی «اعتدال از پست‌ترین رذایل است» آنجا که عدالت قربانی سهل‌انگاری و عوام اندیشی شود. «ما موظف به اجرای عدل هستیم نه اعتدال، زیرا اعتدال فقط معنایش آن است که ببینیم دیگران چه می‌خواهند نه آنکه عدالت چه اقتضایی دارد.
بنابراین رسانه‌ها باید برای برقراری عدل در جامعه تلاش کنند نه آنکه به ایجاد اعتدال روی آورند.» اینها صحبت‌های مرجعی است که به اخلاق‌مداری شهره است پس در الگو خواندنش در حوزه «اخلاق رسانه‌ای و فرهنگ اعتدالی» شک نداشته باشید برادران!
ادامه مسیری که احمدی‌نژاد به قول شما «افراطی» با سرعت و بدون توجه به نقد ناظرین و نصیحت ناصحین پیمود همان است که مشاهده کردید. نه اصولگرا حاضر به حمایت از چنین دیدگاهی است و نه «اصلاح‌طلب»!
اعتدال صوفیانه رحمانی، چه ورژن برآمده از بنیاد برادران راکفلر - مدل حسین نصر- باشد و چه ورژن دست‌نوشته پدرهمسر فلان آقازاده که با پاپ همجنسگرایان نیز قرابت دارد، آنکه در این راه قربانی می‌شود احمدی‌نژاد انحرافی است و روحانی اعتدالی! هر نهاد دیگری که از بودجه بیت‌المال در حوزه فرهنگ ارتزاق می‌کند نیز اگر تخلف کرد همچون وزارت ارشاد مورد بازخواست و تذکر قرار می‌گیرد.
رئیس‌جمهور مدیر مجموعه تحت تنفذ قانونی خویش است. همان اندازه که قانون اساسی تعیین کرده نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر مسؤولیت دارد! غیر از این باشد همچون دوره کوتاه قدرت گرفتن نسبی جریان انحرافی، دولت از وظایف اصلی خویش بازمی‌ماند و هر روز با یک بحران خودساخته دست و پنجه نرم خواهد کرد. اشتباهات زیرمجموعه مستقیما پای رئیس‌جمهور را به منازعات ملی
بازخواهد کرد.
فردا روز کسی از علی جنتی، عطا مهاجرانی، رحیم مشایی یا عبدالله نوری سخن به میان نمی‌آورد اما همه از معضلات تحت مدیریت هاشمی و خاتمی و احمدی‌نژاد در تاریخ خواهند نوشت. تاریخ را انحرافی ننویسید آقای رئیس‌جمهور! شأنیت دولت حسن روحانی بسیار بالاتر از آن است که ورژن دوم جریان انگلیسی اسلام رحمانی کدیور و نصر و فریتهوف شوآن و بنیاد برادران راکفلر نام بگیرد. ما نه «دین جهانی» حاصل القائات تئوسوفیستی می‌خواهیم و نه شیعه باطنی لندنی! ما رئیس‌جمهور روحانی خودمان را دوست داریم که در تبعیت از روحانیت و مراجع انقلاب زیرمجموعه خاطی خود را برای جلب رضایت الهی «تأدیب» می‌کند.

منبع: وطن امروز

  • مهران شیخی